Corona update.

Sportscholen en sportkantines kunnen mogelijk al open op 1 juli.

Dat is besloten in het corona-crisisberaad van het kabinet (MCCb). “Maar alleen als tegen die tijd blijkt dat het echt kan”, zegt premier Rutte woensdag 27 mei.

VERRUIMING PER 1 JUNI VOOR JONGEREN T/M 18 JAAR
Nieuw is dat per 1 juni geldt dat jongeren tot en met 18 jaar tijdens het sporten weer gewoon spelcontact mogen hebben tijdens het sporten. Dit gold al voor de doelgroep tot en met 12 jaar.

Verspreiding van het virus mag dus niet te veel zijn toegenomen. “Echt een hele grote winstwaarschuwing”, aldus Rutte. “Of het kan, hangt af van hoe we ons blijven houden aan de gedragsregels.” Een week voor 1 juli wordt dan bekendgemaakt of de versoepeling doorgaat.

Sportscholen moeten wel aan bepaalde eisen voldoen. Zo moeten ze zorgen voor goede luchtverversing, toezicht houden op naleving van de hygiëneregels en ze moeten vooraf een gezondheidscheck doen bij mensen die willen komen sporten.

Tot die tijd blijven we buitensporten volgens de voorlopige lestijden.

Met aangepast lesrooster en bij droog zijn lessen naast de dojo op het grasveld/puzzelmatten.

Bij onverwachtse ontwikkelingen kan het zijn dat wij ons genoodzaakt zien dit te wijzigen of aan te passen.

Voor alle vragen zijn wij bereikbaar via: telefoon 06-22418508, of email: info.shizentai@gmail.com

Blijf gezond en zorg goed voor elkaar!

Namens de trainers van Budo Sport Shizentai,
Tum Voorn, Luc van Hal, Marc Werkman en Tony van den Berg.