Rots en Water.


Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en grensoverschrijdend gedrag.

Boksend Opvoeden.

Boksend opvoeden, in de eigenheid van de bokssport zitten waarden verankerd die bij kunnen dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Beoefening van boksen stimuleert de ontwikkeling van zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, weerbaarheid en wederzijds respect. Boksen en opvoeden is de unieke onlosmakelijke combinatie.

Rots en Water/Boksend Opvoeden kan helpen om te gaan met problemen die jij of jouw zoon of dochter ondervindt in het dagelijkse leven. Deze problemen kunnen heel uiteenlopend zijn: van weerbaarheidsproblemen (voor jezelf opkomen) en hoe om te gaan met agressie/boosheid tot het hebben van te weinig sociale vaardigheden. Tijdens de trainingen wordt geleerd hoe je je eigen houding en gedrag kunt inzetten, zodat eventuele problemen in de toekomst meer hanteerbaar worden of zelfs voorkomen kunnen worden.

De trainingen worden gegeven op dinsdag van 15:00-16:00uur in de judozaal van Budo Sport Shizentai, Kon. Wilhelminastraat 12 in Wehl (ingang tussen sporthal en basisschool Het Timpaan).

Telefoonnummer: 06-22418508
E-mailadres: info.shizentai@gmail.com