TUIMEL-JUDO-PLUS is een uniek lesprogramma voor de jongste judojeugd tot 6 jaar. Gericht worden spelenderwijs belangrijke pedagogische waarden getraind en zichtbaar gemaakt. Het gaat dus niet alleen om plezier en de motorische- en judo-technische ontwikkeling. Het stimuleert vooral de sociaal-emotionele ontwikkeling, groeistappen naar zelfstandigheid en gewenst sociaal gedrag. Een uniek lesprogramma! Om alle groei daarin zo vloeiend mogelijk te kunnen laten verlopen, krijgen ouders en verzorgers handvatten aangereikt om daarbij een actief ondersteunende rol te kunnen spelen. Zo worden de kleuters nóg meer uitgedaagd om verder te groeien in onder andere (zelf)vertrouwen, (zelf)beheersing, veerkracht en daadkracht, doorzettingsvermogen, het vermogen tot samenwerking en ander gewenst sociaal gedrag.

TuimeljudoPlus elke woensdag van 15.30 tot 16.15 uur