Lidmaatschap en algemene voorwaarden

Iedereen mag vrijblijvend (inclusief leenpak) drie proeflessen meedoen bij Budo Sport Shizentai.
Na drie proeflessen krijg je van de trainer het inschrijfformulier mee.
Geef het formulier helemaal invullen, voorzien van handtekening voor aanvang van de les aan de trainer.
De contributie betreft het aantal trainingsuren per week.
Bij 1x trainen per week is geen contributie aanpassing mogelijk.
Blessure veroorzaakt tijdens judo activiteiten langer dan een half jaar, is contributie aanpassing in overleg mogelijk.
De contributie wordt uitsluitend per kwartaal van uw bank of girorekening rekening afgeschreven door middel van een automatische incasso.
De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd.

Trainingsschema per week:

TuimeljudoPlus vanaf 2 jaar 1x 45 min
Jeugdjudo tot 12 jaar 2x 1 uur
Judo 13 jaar en ouder 2x 1½ uur
Kata training vanaf groeneband 1x uur
Wedstrijdjudo -12 1x 1½ uur naast de normale training van 2x 1 uur
Wedstrijdjudo -15 -18 -21 21+ 2x 1½ en 1x 2 uur naast de normale training van 2x 1½ uur
Jiu Jitsu tot 12 jaar 2 x 1 uur
Jiu Jitsu 13 jaar en ouder 2 x 1 uur
BJJ Brasiliaans jiu jitsu vanaf 12 jaar 1x 1½ uur en 1x 2 uur
Kickboksen 1x 1 uur 15 min
Rots en Water/Kids Defense 1x 1 uur
Kracht/conditietraining 16 jaar en ouder 2 x 1 uur
Krav Maga/weerbaarheidstraining vanaf 14 jaar 1 x 1 uur 15 min

Lidmaatschap opzeggen:

Budo Sport Shizentai werkt met een opzegtermijn van 3 maanden, (ingaande op de 1e van het volgende kwartaal) en kan alleen schriftelijk via mail info.shizentai@gmail.com onder vermelding van naam, voornaam, opzegdatum en rede van opzegging.