Judo op school


Judo op school

De judosport heeft een grote vormende waarde en levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de sociale competentie bij kinderen. Ook levert judo een positieve bijdrage aan het zelfvertrouwen en de zelfbeheersing van een kind en de mate waarin het rekening houdt met anderen. De positieve bijdrage van judo wordt veroorzaakt door drie kenmerken van de judosport:

het individuele karakter

het noodgedwongen samenwerken

het fysieke element

Daarnaast zijn er de specifieke judo-oefeningen, regels en etiquette die, anders dan bij andere individuele vechtsporten bijdragen aan een verbetering van de sociale competentie. Zij leggen de nadruk op zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar. Door het judo leren kinderen vallen, iets waar ze later veel voordeel van kunnen hebben. Goed leren vallen geeft zelfvertrouwen. Kinderen zijn dan niet meer bang en durven bijvoorbeeld ook meer tijdens gymlessen. Ook de motoriek van kinderen wordt beter door het volgen van judolessen.
Tot slot heeft judo als voordeel dat het al op jonge leeftijd kan worden beoefend en ook juist voor deze doelgroep zeer waardevol is. Judo is uitermate geschikt voor kleuters. Wanneer kinderen in deze leeftijdsfase goed leren vallen en rollen hebben ze daar in hun verdere leven veel profijt van. Judo op school richt zich dan ook op alle groepen van het onderwijs vanaf groep 1.