Proeflessen en lid worden van Budo Sport Shizentai

Iedereen mag vrijblijvend (inclusief leenpak) drie proeflessen meedoen bij Budo Sport Shizentai.
Na drie proeflessen krijg je van de trainer een inschrijfformulier mee of  hier downloaden.
Het formulier helemaal invullen, voorzien van handtekening en voor aanvang van de les in de groene brievenbus werpen.
De contributie betreft het aantal trainingsuren per week.
Bij 1x trainen per week  is geen contributie aanpassing mogelijk.
De contributie wordt uitsluitend per kwartaal van uw bank of girorekening rekening afgeschreven door middel van een automatische incasso.
De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd.

Trainingsschema per week:

Ouder en kind tuimeljudo vanaf 2 jaar 1 x 45 min.
Jeugdjudo tot 15 jaar 2 x 1 uur.
Judo 16 jaar en ouder 2 x 1½ uur.
Wedstrijdjudo -12 jaar 1 x 1½ uur naast de normale training van 2 x 1 uur.
Wedstrijdjudo -15, -18, -21 jaar 3 x 2 uur.
Jiu Jitsu tot 11 jaar 2 x 1 uur.
Jiu Jitsu vanaf 12 jaar en ouder 2 x 1 uur.
Bootcamp-training 16 jaar en ouder 1 x 1 uur.
Weerbaarheidstraining vanaf 16 jaar 1 x 1 uur 15 min.

Lidmaatschap opzeggen:

Er is een opzegtermijn van 3 maanden en kan uitsluitend schriftelijk via mail,
onder vermelding van naam, voornaam, geboortedatum en opzegdatum.
Wanneer er wordt opgezegd is er nog een contributieplicht van nog 3 maanden.