Proeflessen en lid worden van Budo Sport Shizentai

Algemene voorwaarden lidmaatschap Budo Sport Shizentai.

Iedereen mag vrijblijvend (inclusief leenpak) drie proeflessen meedoen bij Budo Sport Shizentai.
Na drie proeflessen krijg je van de trainer het inschrijfformulier mee of  hier downloaden.
Het formulier helemaal invullen, voorzien van handtekening en voor aanvang van de les in de groene brievenbus werpen.
De contributie betreft het aantal trainingsuren per week.
Bij 1x trainen per week  is geen contributie aanpassing mogelijk.
Blessure veroorzaakt tijdens judo activiteiten langer dan een half jaar, is contributie aanpassing in overleg mogelijk.
De contributie wordt uitsluitend per kwartaal van uw bank of girorekening rekening afgeschreven door middel van een automatische incasso.
De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd.

1 januari 2019 verhoging lage btw-tarief van 6% naar 9%
Door de BTW verhoging van 6% naar 9% BTW worden diensten duurder voor particuliere consumenten.
Hierdoor zal ook het contributiebedrag met ingang van 1 januari 2019 worden aangepast naar 9%.

Trainingsschema per week:

Ouder en kind tuimeljudo vanaf 2 jaar 1 x 45 min.Jeugdjudo tot 15 jaar 2 x 1 uur.
Judo 16 jaar en ouder 2 x 1½ uur.
Wedstrijdjudo -12 jaar 1 x 1½ uur naast de normale training van 2 x 1 uur.
Wedstrijdjudo -15, -18, -21 jaar 3 x 2 uur.
Jiu Jitsu tot 11 jaar 2 x 1 uur.
Jiu Jitsu vanaf 12 jaar en ouder 2 x 1 uur.
Jiu Jitsu 15+ 1 x 1 uur 15 min.
Bootcamp-training 16 jaar en ouder 1 x 1 uur.
Weerbaarheidstraining vanaf 16 jaar 1 x 1 uur 15 min.

Lidmaatschap opzeggen:

Er is een opzegtermijn van 3 maanden (ingaande op de 1e van de volgende maanden)
en kan alleen schriftelijk via mail, onder vermelding van naam, voornaam, geboortedatum en opzegdatum.
Wanneer er wordt opgezegd is er nog een contributieplicht van 3 maanden.