Proeflessen en lid worden van Budo Sport Shizentai

Iedereen mag vrijblijvend (inclusief leenpak) drie proeflessen meedoen bij Budo Sport Shizentai.
Na drie proeflessen krijg je van de trainer een inschrijfformulier mee of  hier downloaden.
Het formulier helemaal invullen, voorzien van handtekening en voor aanvang van de les in de groene brievenbus werpen.
De betaling van de contributie gaat per kwartaal via automatische incasso.
Het inschrijfgeld wordt bij de eerste incasso meegenomen in de betaling.
De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd.

Trainingsschema per week:

Ouder en kind tuimeljudo vanaf 2 jaar 1 keer 45 min.
Judo tot 15 jaar 2 keer 1 uur.
Judo 16 jaar en ouder 2 keer 1½ uur.
Wedstrijdjudo -12 jaar 1 keer 1½ uur naast de normale training van 2 keer 1 uur.
Wedstrijdjudo -15, -18, -21 jaar 3 keer 2 uur.
Jiu Jitsu tot 11 jaar 2 keer 1 uur.
Jiu Jitsu vanaf 12 jaar en ouder 2 keer 1 uur.
Bootcamp-training 16 jaar en ouder 2 keer 1 uur.
Weerbaarheidstraining vanaf 16 jaar 1 keer 1 uur.

Lidmaatschap opzeggen:

Opzeggen van het lidmaatschap kan per kwartaal uitsluitend schriftelijk via mail,
onder vermelding van naam, voornaam en geboortedatum.
Opzeggen dient voor de 3e maand van het kwartaal te gebeuren.
De contributie stopt dan op de eerst dag van het volgende kwartaal.
Wanneer in de 3e maand van het kwartaal wordt opgezegd loopt de contributieverplichting tot het einde van het volgende kwartaal.