Privacy Verklaring van Budo Sport Shizentai Wehl.

Dit is de privacy policy van Budo Sport Shizentai, gevestigd te Zevenaar en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59624612 (hierna: “Budo Sport Shizentai”). Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens Budo Sport Shizentai verwerkt wanneer u onder andere de website www.shizentai-wehl.nl bezoekt, en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
In deze privacy policy wordt de website Budo Sport Shizentai aangeduid als: www.shizentai-wehl.nl.

1.Gebruik van persoonsgegevens:
• Wanneer u www.shizentai-wehl.nl bezoekt vraagt Budo Sport Shizentai (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:
• lid wordt van Budo Sport Shizentai;
• via het contactformulier contact met ons opneemt.

2.Budo Sport Shizentai verzamelt op deze wijze de volgende (persoons)gegevens:
• naam;
• adres;
• e-mailadres;
• telefoonnummer;
• leeftijd;
• geslacht;
• bankrekeningnummer;
• gegevens over uw aankopen;
• gegevens over afspraken.

3.Budo Sport Shizentai gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:
• de aankoop uit te voeren, de dienst te leveren;
• het lidmaatschap te effectueren;
• nieuwsbrieven te verzenden;
• contact met u op te nemen of te onderhouden;
• de dienstverlening te verbeteren.
• De persoonsgegevens worden bewaard zolang de persoon lid is bij Budo Sport Shizentai. Bij uitschrijven worden de gegevens maximaal 2 jaar bewaard voor de fiscale bewaarplicht. Hierna worden deze verwijderd.

4.Gebruik van cookies en bezoekersregistratie:
• Voor meer informatie over het gebruik van door Budo Sport Shizentai en voor het instellen van uw toestemmingen voor het toepassen daarvan verwijzen wij u naar de cookie-manager (info.shizentai@gmail.com).
• Wanneer in het kader van informatie wordt geplaatst of uitgelezen en dit niet strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de communicatie met u of voor een specifiek door u gevraagde dienst, wordt u vooraf geïnformeerd en wordt u toestemming gevraagd, zie daarvoor de cookie-manager. Het kan voorkomen dat sommige onderdelen van de website zonder cookies etc. niet goed functioneren.

5.Informatie, wijziging en bezwaar:
U kunt contact opnemen met Budo Sport Shizentai via info.shizentai@gmail.com voor:
• meer informatie over de wijze waarop Budo Sport Shizentai persoonsgegevens verwerkt;
• vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
• inzage in de persoonsgegevens die Budo Sport Shizentai met betrekking tot u verwerkt;
• bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Budo Sport Shizentai.

6. Derden:
• Budo Sport Shizentai zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of Budo Sport Shizentai daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

7. Melding Autoriteit Persoonsgegevens:
• Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

8. melding aan betrokkene:
• U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

9.Toestemming gebruik foto’s en video’s:
Hierbij verklaart ondergetekende,
dat foto’s en video’s door Budo Sport Shizentai gebruikt mogen worden:
• Op de website van Sport Shizentai
• Op social media accounts van de Sport Shizentai
• In de (digitale) nieuwsbrief van Sport Shizentai
• In brochures van Budo Sport Shizentai

10. Wijzigingen privacy policy:
• Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.