Weerbaarheidstraining voor kinderen


Ben je op zoek ?

Ben je op zoek naar een weerbaarheidstraining, sociale vaardigheidstraining voor kinderen,
cursus zelfvertrouwen of een assertiviteitstraining voor je kind?
Met de groepstraining 8-12 jaar leert je kind voor zichzelf opkomen,
groeit zijn zelfvertrouwen, ontwikkelt het sociale vaardigheden en leert het omgaan met lastige situaties (zoals kritiek krijgen, pesten, ruzie).
Budo Sport Shizentai kan je helpen om jouw kind dat extra duwtje in de rug te geven.
Om meer zelfvertrouwen te krijgen, emotionele blokkades te verwerken, problemen op te lossen en de draad weer op te pakken.
We bieden ze inzicht in hun gedachten, emoties en gedrag en we geven ze vaardigheden om dit om te zetten in positieve acties.
Zo helpen wij kinderen om positief in het leven te staan en hun talenten te (h)erkennen.

Voor meer informatie kunt U contact opnemen met 0622418508 of mail naar info.shizentai@gmail.com